Krishantering

Det finns ett stort behov av att öka samarbetet mellan militären och de civila myndigheterna. Det uppger försvarsberedningen som är i full färd med att ta fram ett förslag på ett nationellt krishanteringsorgan.
Den hårda uppdelningen mellan framför allt polis och militär lever kvar sedan Ådalenkravallerna 1931 då fem demonstranter dödades av utkommenderad militär. Förslaget kommer att läggas fram av försvardepartementet i höst.