Ny biltunnel under Göta älv inom några år

Det blir en ny Göta-ävförbindelse i Göteborg - en tunnel som ska avlasta Tingstadstunneln. Tunneln är sedan flera år inplanerad öster om Tingstadstunneln

Det säger idag infrastrukturminister Ulrika Messing.

Hon ser ett behov av tunneln och den ska vara med när regeringen reviderar infrastrukturplanen i höst.

Även Partihallslänken blir av, lovar Messing och den ska börja byggas redan nästa år, två år tidigare än vad Vägverket räknat med.

Till hösten kommer ett definitivt beslut från regeringen om att staliga miljoner kommer att satsas på en ny älvförbindelse.