Ölandsfisk i konkurs

Företaget Ölandsfisk har begärt sig självt i konkurs. Ölandsfisk invigde en ny fiskfabrik i Kårehamn på östra Öland i början februari. Där tillverkar man färdiga rätter av östersjöfisk. Orsaken till konkursen är ännu inte känd, det är inte heller klart vad som kommer att hända med de åtta anställda. Det mesta av produktionen från Ölandsfisk har gått till Stockholm.