Restaurang Viktoria smittkälla

På tisdagen stod det klart att det är på restaurang Viktoria i Sundsvall som ett flertal besökare drabbats av matförgiftning under Gatufesten förra veckan.
På miljökontoret vet man ännu inte vad det är som orsakat förgiftningen. Ägaren till Viktoria är upprörd och ledsen efter beskedet att det är från hans restaurang som folk fått magsjuka. Det var i förra veckan som de första samtalen började komma till Sundsvalls kommun om att folk drabbats av matförgiftning under gatufesten. Det stod snart klart för miljökontoret att det rörde sig om en magsjukeepidemi med kraftiga symptom. Totalt uppskattar miljökontoret att ett sjuttiotal kan ha drabbats av matförgiftning. Inkubationstiden tycks också ha varit ganska lång , över 30 timmar kan det ha dröjt innan folk märkt något. Det kan ha bidragit till att det varit svårt för personer att veta var någonstans de blivit sjuka. På miljökontoret beräknar man att topparna vad gäller de som insjuknat verkat ligga hos de som besökt restaurangen under tisdagen eller fredagen. Trots att man ännu inte vet vad som orsakat sjukan tror ägaren som drivit restaurangen inte att de ska var några problem att äta där i fortsättningen