För tidigt födda upplever stress olika

I en unik studie vid Linköpings universitet har forskare för första gången kunnat mäta hur för tidigt födda barn upplever stress.

Det är genom att studera stresshormonet kortisol i små mängder saliv från barnen som man kan konstatera att de upplever olika omvårdnadssituationer mycket individuellt.

Enligt Evalotte Mörelius, som har skrivit avhandlingen, bör vården av de för tidigt födda spädbarnen därför bli mer anpassad till varje barns behov.