Färre söker högskoleplats

Ansökningarna till landets högskolor minskar - något som också gäller högskolan i Trollhättan och Uddevalla. I år är det 20% färre som söker högskoleutbildningar. Minskningen beror på att det är lättare att få jobb i år jämfört med förra året och på att barnkullarna från 80-talet är mindre. De utbildningar som är minst populära är inom språk och teknik. Flest sökande har högskolan till hälsopromotion, psykologi och media och kommunikation.