(Sjvp) förelår förändrad reseersättning

Det ska vara lönsamt för sjukhusens kliniker att ge patienterna vård så nära hemmet som möjligt.

Det föreslår sjukvårdspartiet i en motion till Landstingsstyrelsen.

Det finns en enighet över partigränserna i att öppenvården ska bedrivas så nära patienten som möjligt, men verkligheten är en helt annan, skriver sjukvårdspartiet i sin motion.

Många patienter tvingas göra långa resor, trots att det finns resurser på närmare håll.

I dag behöver inte vården bry sig eftersom det är patienten som drabbas av onödiga resor och som måste ta ledigt från jobbet i onödan.

Därför menar sjukvårdspartiet att man ska flytta de centrala sjukresepengarna ut till klinikerna, som sedan får ta över ansvaret att betala för buss, bil och taxiresor för sina patienter.

Det ska med andra ord vara lönsamt för en klinik att vara decentraliserad och låta sina patienter få vård och hjälp så nära hemmet som möjigt.