Minskad inflation i Sverige

De svenska konsumentpriserna sjönk med 0,1 procent i juni jämfört med maj, enligt Statistiska centralbyrån, SCB.
Inflationen de senaste tolv månaderna var 2,9 procent mot 3,0 i maj. Bland annat sjönk bensinpriserna från maj till juni med 4,8 procent, enligt SCB.