100 EU-miljoner till landsbygdsjobb

Sverige får ytterligare 100 miljoner av EU-kommissionen för att skapa fler jobb på landsbygden.

Enligt jordbruksminister Ann-Christin Nykvist ska pengarna också gå till att bevara viktiga naturvärden.

Sverige har tidigare utnyttjat de pengar som EU-kommissionen fördelat till Sverige för miljö- och landsbygdsutveckling, men det har inte alla EU-länderna gjort, därför får nu Sverige del av de pengar som finns kvar.