Ingen sophämtning? det kostar 500 kronor...

Lekebergs kommun har rätt att ta ut ansökningsavgifter från de som vill ha dispens från sophämtning. Det har länsstyrelsen slagit fast.

Det var en kvinna med fritidshus i Lekeberg som inte ville betala 500 kronor för att ansöka om dispens från sophämtningen, som överklagade den här kostnaden.

Men länsrätten gav kommunen rätt, och miljödomstolen har beslutat att inte ta upp överklagandet.

Därmed får alltså Lekebergs kommun ta ut 500 kronor i ansökningsavgift för dom som inte vill ha någon sophämtning.