Beslut om ny ladugård på Ösby naturbruksgymnasium i höst?

I 10 år har Göran Ottermalm på Ösby Naturbruksgymnasium jobbat för att skolan ska få en ny ladugård men hitills har kostnaden på drygt 13 miljoner skrämt beslutsfattarna.  Nu ligger dock projektet på budgetberedningens bord i Sala kommun och ett beslut kan komma att fattas i höst.

Den nuvarande ladugården byggdes 1971 och där finns drygt 100 mjölkdjur i lösdrift men byggnaden är sliten och skrämmer bort eleverna från utbildningen tror Göran Ottermalm.

- Ja, det är kallt och skitigt och då tror eleverna att det ser ut så på moderna djurgårdar och det är djupt olyckligt eftersom djurskötare är ett bristyrke idag. En ny ladugård skulle kunna innebära utökad produktion och därmed större inkomster för skolan, säger Göran Ottermalm till P4 Västmanland.

Men skulle skolan klara en så stor investering med egna medel?

- Ja, det skulle vara möjligt men vi får inte göra på det sättet utan måste förlita oss på politikerna, säger Göran Ottermalm på Ösby Naturbruksgymnasium.

Gymnasiet som ligger strax norr om Sala tätort har 240 elever och ett 50-tal anställda och är en del av gymnasiet i Sala.