Intern kom över hemliga uppgifter - anstalten slipper kritik

En intern på Kriminalvårdsanstalten i Halmstad har fått tag på sekretessbelagda uppgifter om fångar på en anstalt i Östergötland. Men eftersom det inte går att fastställa hur det gått till, slipper anstalten kritik från Justitieombudsmannen, JO. (SR Halland)