Sent stöd till jorbruket

Jordbrukarstöden riskerar att bli försenade i Västernorrland. I år har jordbrukarna haft möjlighet att söka enligt två stödsystem och det har försvårat handläggningen. Dessutom har länsstyrelsen infört ett nytt datasystem som krånglar.
Framförallt är det icke kompletta ansökningar som tar tid. Det är 1700 jordbrukarföretag i länet som sökt stöd. Före hösten sak länsstyrelsen göra över 1000 fältkontroller för att se om jordbrukarna gjort rätt. Fel i ansökningarna kan leda till att stöden reduceras eller tas bort.