Ökade skador på yngres hörsel

Hörselskador bland yngre blir ett allt vanligare problem. I gruppen 25-44 år har höselskadorna nästan fördubblats på 15 år. Och skolan är en arbetsplats som orsakar hörselskador hos många elever och anställda.

Hörselskadades Riksförbund efterlyser nu mer kunskap om buller och höga ljudnivåer i arbetslivet. Det skriver Sundsvalls tidning idag.