Färre söker till Mälardalens högskola

Antalet ansökningar till programmen på Mälardalens högskola minskade i år med 5,4 procent jämfört med förra året.

Samtidigt minskade ansökningarna till de fristående kurserna med nästan 18 procent.

Det här gör att skolan räknar med att tappa 18 miljoner kronor i statsbidrag.

Varför allt färre söker till Mälardalens högskola vet man inte.

Klas Nordin, som är avdelningschef på Studentcentrum och som arbetar bland annat med antagningen till skolan, säger att Mälardalens Högskola inte är värst ute om man jämför med landet som helhet.

Inte heller är de 18 miljoner kronor Mälardalens Högskola förlorar i statsbidrag något större problem, enligt Klas Nordin. Högskolan får varje år 560 000 000 kronor i bidrag från staten.

Men skulle trenden hålla i sig även nästa år och allt färre söker till högskolan, då kan bli problematiskt, säger Klas Nordin.

Men många elever har en ganska klar uppfattning om vad som ligger bakom minskningen av antalet sökande till högskolan - dyra levnadsomkostnader och låga studiemedel i kombination med osäkerhet kring om man verkligen får ett jobb efter avslutade studier.

Ingegerd Palmér, rektor för Mälardalens Högskola, säger i en kommentar till nedgången av antalet ansökningar att det för Mälardalens högskolas räkning ändå ser rätt ljust ut.

Mälardalens Högskola har inte tappat lika mycket som andra skolor, och de satsningar som görs på exempelvis utbildningar med en klar inriktning på arbetsmarknaden och i samarbete med näringslivet, kommer att göra att fler studenter väljer Mälardalens Högskola i framtiden, säger Palmér.