Färre resenärer nöjda med SL

Antalet nöjda SL-kunder har minskat dramatiskt det senaste halvåret. Framför allt är det resenärer på pendeltåg som är missnöjda.

Bara var fjärde resenär på pendeltågen är nöjd, visar SL:s egna undersökning. Det motsvarar en halvering jämfört med ett halvår sedan och är det lägsta resultatet som hittills uppmätts.

När det gäller Nynäspendeln är bara 12 procent nöjda.

När det gäller hela SL-trafiken är cirka 61 procent av kunderna nöjda, en minskning med cirka fem procentenheter jämfört med för ett år sedan.