Billigare mediciner problem för patienter

Billigare mediciner är ett problem för patienter och vårdpersonal. Samma piller, men olika namn leder till dubbeldosering.

För några år sedan kom regeln som säger att patienter ska få det billigaste, och likvärdiga, läkemedel som finns tillgängligt. En av orsakerna var att pressa ner landstingens läkemedelskostnader. Men det finns risker med att samma medicin ser olika ut hemma i medicinskåpet säger Björn Olsson, läkare och ordförande för läkemedelskommittén i Norrbotten.