Det här händer under rättegången

Sju dagar är avsatta för rättegången i Eksjö Tingsrätt. Detta är vad som händer, dag för dag:

Tisdag 9/5:

Rättegången inleds med sakframställning från åklagaren Erik Handmark, där han lägger fram sina bevis och yrkanden. Det handlar bland annat om skriftlig bevisning och filmer. Därefter ger både mammans och sambons försvarare sina versioner av vad som har hänt och berättar hur deras klienter ställer sig till åtalspunkterna.

Onsdag 10/5:

Mamman förhörs under hela dagen.

Torsdag 11/5:

Hela dagen är avsatt för förhör av mammans sambo.

Tisdag 16/5:

Under dagen sker en rekonstruktion av hur mordet gick till. Det blir också förhör med rättsläkare.

Onsdag 17/5:

Skolpersonal och skolläkare från Bobbys skola i Nässjö förhörs. Eventuellt förhörs också vittnen från försvarets sida.

Torsdag 18/5:

Vittnesförhör och eventuell personaliagenomgång.

Måndag 22/5:

Personalia och slutanföranden.