Långa köer att vänta vid ungdomsmottagning

Väntetiderna på ungdomsmottagningen i Kalmar kommer att öka när resurserna minskas samtidigt som åldersgränsen sänks till 21 år från och med nästa måndag för tjejer som vill söka hjälp .

De statliga tillgänglighetspengarna som landstinget fick 2002 är slut och ungdomsmottagningen i Kalmar får inget fortsatt stöd, mottagningen omfattas heller inte av vårdgarantin.

2002 tillsattes en projekttjänst för tillgänglighetspengarna för att korta köerna som då var tre månader.

Helene Christensson, barnmorska vid ungdomsmottagningen, säger till P4 Kalmar att köerna nu kommer bli längre än så eftersom gruppen sökande växer. Dessutom tvingas man minska det förebyggande arbetet  vilket strider mot de folkhälsomål som landstinget satt upp fram till 2010.