Ökad segregation i Helsingborg

Segregation på bostadsmarknaden är nu inte bara ett storstadsproblem. Även i vissa medelstora städer, bland annat Helsingborg, ökar skillnaderna mellan var infödda och utrikes födda bosätter sig. Det visar en rapport från Integrationsverket.

I Malmö är det redan ett känt fenomen, de infödda svenskarna bor i vissa, ofta rikare delar av staden medan de med utländsk bakgrund bor i andra delar. Och nu börjar det här märkas mer och mer även i Helsingborg.

– Den infödda befolkningen undviker vissa stadsdelar. Flyttar inte till helt enkelt och lämnar ett visst utrymme på bostadsmarknaden. De som flyttar in är i stor utsträckning utrikesfödda, säger boendeexperten Andreas Sandberg på Integrationsverket.

Segregationsindex
I Integrationsverkets rapport kallar man det segregationsindex, det vill säga ett sätt att mäta skillnaden i bosättningsmönster mellan utrikes födda och den totala befolkningen. Enligt Integrationsverkets siffror har segregationsindex ökat i flera medelstora städer och bland annat i Helsingborg.

Socialdemokraten Bengt Larsen, ordförande för byggnadsnämnden i Helsingborg har sina egna teorier om vad den ökande segregationen på bostadsmarknaden kan bero på:
– En utav orsakerna kan vara att vi inte lyckas att bygga så integrerat som vi vill när det gäller hyresrätt, bostadsrätt och egna hem. Det blir tyvärr allt för mycket bostadsrätter. Om allting går som vi hoppas kommer antalet hyresrätter att ökar rätt så kraftig under det här året.

David Rasmusson