Kritik mot tandvårdsreformen

Den nya tandvårdsreformen med ett högkostnadsskydd för personer över 75 år, som regeringen föreslagit, kan leda till SÄMRE tandvård för de äldre.
Det befarar Riksförsäkringsverket, RFV, i sitt remissyttrande till tandvårdsutredningen. RFV vänder sig mot en formulering i utredningens förslag där kritierierna för att få ersättning för tandvård, snävas in jämfört med med tandvårdförordningen som gäller alla åldrar. Riksförsäkringsverket varnar även för att tandvårdsutredningens förslag kan bli dyrare än beräknat. Trots sin kritiken så säger verket ja till förslagen i tandvårdsutredningen.