Kvinnliga psykopater svåra att upptäcka

Riskbedömningar som används inom kriminalvård och rättspsykiatri är gjorda med utgångspunkt från män.
Därmed upptäcks inte de kvinnliga psykopaterna.
Det är forskaren Susanne Strand som drar den här slutsatsen i en doktorsavhandling som läggs fram vid Mittuniversitetet nu på fredag.

Sa Susanne Strand, forskare på Mittuniversitetet.
Intervjuad av Ulf Thonman.