Yrkesutbildningar i Katrineholm

Katrineholms kommun planerar att etablera en yrkeshögskola med minst 500 utbildningsplatser till år 2004.
Dessutom vill man öka antalet utbildningsplatser på kvalificerade yrkesutbildningar med 100 till hösten och ytterligare 150 till hösten 2003. För detta söker kommunen 100 000 kronor årligen i tre år från Länsstyrelsen.