Rätt till miljöstöd kontrolleras

Just nu håller Länsstyrelsen i Sörmland på att kontrollera om lantbrukare har rätt till det miljöstöd de fått.
Hittills har 62 lantbrukare hittats som kommer att krävas på återbetalning. Återkravet gäller det miljöstöd från EU som gått ut till lantbrukare som på olika sätt åtagit sig att driva vissa delar av sitt lantbruk miljömässigt riktigt. Det högsta återkravsbeloppet hitills har legat på 127 000 kronor. Enligt Länsstyrelsens handläggare så förekommer det att man försöker fuska sig till bidrag, men det är inte särskilt vanligt.