Handlingsplan för våld mot kvinnor

När brottet grov kvinnofridskränkning infördes i svensk lag 1998 så efterlystes lokala handlingsplaner i landets kommuner för arbetet mot det våld som män utsätter kvinnor och barn för.

I nästa månad ska ett förslag till handlingsplan för Gotlands kommun presenteras.

Det här är ett stort och svårt problem, enligt Nina Körner som är vice ordförande för kvinnojouren Amanda.

Förra året sökte 14 kvinnor skydd hos dem - men bara tre av dem vågade anmäla sin man.

När det nya brottet grov kvinnofridskränkning kom in i lagen 1998 så lyftes problemet med kvinnomisshandel fram - och samhället tog på sig ansvaret för att arbeta mot det.

Men kvinnojourerna ska fortsätta vara ideella och fristående även i framtiden.

På Gotland har socialförvaltningen haft en egen plan för sitt arbete med våld mot kvinnor och barn sedan 2004, men ända sedan 1985 har ett tiotal av öns myndigheter samarbetat när det gäller våld inom familjen.

Mellan 1998 och 2004 anmäldes 70 fall av grov kvinnofridskränkning på Gotland. 10 av dem resulterade även i en fällande dom för brottet. Men många gånger saknas bevis och ord står mot ord, och då döms mannen kanske bara för den senaste misshandeln, där sår och blåmärken ännu syns.