Dags för nya större vindkraftverk

Det börjar nu bli dags att byta ut de äldsta vindkraftverken på Gotland mot nya, effektivare och betydlig större vindkraftverk. Men för det behövs miljötillstånd - och bygglov.

Det finns en ansökan om att ersätta 20 gamla vindkraftverk på norra Näsudden med sex nya. Det skulle öka vindkraften på Gotland med 25 procent. Problemet är att de gamla kraftverken är 30 till 40 meter höga - de nya är 80 meter!

Den föreslagna placeringen av vindkraftverken är på rak linje, nära stranden på norra Näsudden - helt i linje med kommunens egen planering för Näsudden.

Vindkraften kom tidigt till Gotland. Och nu står de sämsta vindkraftverken på de bästa platserna där det skulle gå att utvinna mycket mer kraft.

Det är företaget G2 AB som vill förnya vindkraften. Energikonsult Göran Bylund på Energibyrån, är involverad i projektet, och han tror att nästa gång det är dags att byta ut gamla kraftverk är om 5-10 år.