Planer för 15 nya vindkraftverk i Dalfors

Nu planerar man att bygga 15 vindkraftverk på Hedboberget två kilometer från Dalfors på sjön Amungens västra sida. På tisdagskvällen höll Vindkompaniet AB ett samrådsmöte med bybor i Dalfors.

– Det är för att förankra våra tankar och idéer och höra vad det finns för synpunkter så man kan anpassa utformningen av anläggningen. Det är väldigt viktigt att folk får chans att vara delaktiga, säger Jan-Olof Dahlin som är Vindkompaniets projektledare.

Vid mötet i bystugan i Dalfors så verkade de boende i och omkring Dalfors vara positiva till planerna på vindkraftverk på Hedboberget.
– Jag tycker att det är en jättepositiv grej, säger Tore Hellsing.

Även Anders Henriksson stämmer in.
– Självklart ska vi ha det, det är en miljömässig fin utveckling.

Om allt går enligt planerna så kan bygget med vindkraftverken komma i gång nästa sommar.

– Det blåser väldigt bra, det blåser förvånansvärt bra i Dalarna och sen är det en positiv inställning till vindkraft i de flesta delarna av Dalarna, säger Jan-Olof Dahlin som är Vindkompaniets projektledare.