Fler unga i länet utan jobb

Den totala arbetslösheten i Dalarna fortsätter att sjunka. Men det gäller inte ungdomarna. För dem har nämligen arbetslösheten ökat, det visar länsarbetsnämndens siffror för april månad.

Drygt 1 500 ungdomar mellan 18 och 24 år var i april öppet arbetslösa, och det motsvarar 7 procent av den unga befolkningen.

Det här är siffror som är högre än i fjol vid den här tidpunkten och de är också något högre än i mars i år.

Länsarbetsnämnden konstaterar i sin nya månadsrapport att ungdomar inte får del av förbättringen på Dalarnas arbetsmarknad i samma takt som den äldre arbetskraften.

Och enligt Jan Sundkvist, som är utredare på nämnden, kan det till viss del förklaras av att många lediga platser i dag är ersättningsrekryteringar för folk som går i pension.

– Många arbetsgivare ställer högre krav på arbetslivserfarenhet än när det är fråga om rena nyanställningar, menar Jan Sundkvist.

Men den totala arbetslösheten har alltså minskat under april. Det gäller både den öppna arbetslösheten och obalansen, där man också räknar in dem som deltar i arbetsmarknadspolitiska program.

I april var drygt 6 750 personer i länet öppet arbetslösa, de hade alltså inte något som helst jobb. Det motsvarar 3,9 procent av befolkningen.

Den bästa utvecklingen har Gagnefs kommun haft. Där är den öppna arbetslösheten nu under två procent.