Seminarium om Flexicurity

Det danska arbetsmarknadssystemet Flexicurity har väckt stort intresse här i Sverige .

Nyligen arrangerade Svenskt Näringsliv ett seminarium för att visa på fördelarna med det danska systemet, som helt saknar LAS, lag om anställningsskydd: