Dalälven svämmar över vid Tärnsjö

Nu stiger vattnet i Dalälven och strandängarna i höjd med Tärnsjö är översvämmade. Samtidigt ska flygbesprutningen mot stickmyggans larver inledas, vilket kan bli problematiskt eftersom BTI-kristallerna inte får någon effekt om de sprutas över översvämmade områden.

Idag ligger vattennivån i älven runt 70 centimeter över medelvattenståndet, men risken för att det ska stiga ytterligare är stor eftersom det fortfarande finns mycket snö kvar i fjällen.

- Det kommer att dröja länge innan strandängarna är vattenfria, säger Lars Lööf, som under många år registrerat vattensituationen i Dalälven, till P4 Västmanland.

Och den höga vattennivån kan påverka förekomsten av mygg vid Dalälven:

- Förutsättningar för mycket mygg kan finnas, eftersom det är högt vatten, men det ska ju sprutas så då har man ju koll på det där.

- Och man ska ju lära sig lite. Man gjorde ju ett litet misstag förra året och var för sent ute, men man är mer skärpt i år , tror jag, säger Lars Lööf till P4 Västmanland.