Bonden blir landskapsvårdare

Bonden kommer i framtiden att bli alltmer en landskapsvårdare vid sidan av att lantbruket. Det menade jordbruksminister Margareta Winberg vid ett seminarium i Visby. Men stödet till sockernäringen kommer att minska.
Bondens nya uppdrag handlar om att värna om det öppna landskapet och våtmarkerna, men också att se till att producera bra mat. För att klara av uppdraget krävs att någon är beredd att betala och jordbruksminister Margareta Winberg tror inte att det kommer att bli något problem. Redan idag går en halv billion av EU:s pengar till lantbruket. Sockernäringen i landet kommer däremot att få mindre bidrag i framtiden, även om det fortfarande kommer att vara lönsamt med betodling, säger Margareta Winberg.