Mp: Transporter alltmer energikrävande

Det går åt mer energi att transportera gods och personer i Sverige idag än vad det har gjort på 20 år. Det hävdas i en rapport som miljöpartiet har tagit fram.

Enligt miljöpartiets genomgång är effektiviteten nu bland de sämsta sedan mätningarna började 1970. Bara de senaste fem åren har effektiviteten minskat med knappt tio procent.

Miljöpartiets rapport handlar om våra transporter i Sverige.

Partiet har gått igenom officiell statistik och mätt hur energisnålt vi åker och skickar varor. En dieseldriven långtradare lastad med bara en enda låda är till exempel mer energikrävande än ett tåg proppfullt med lådor.

Sämre senaste fem åren
Enligt miljöpartiets beräkningar var vi mer och mer effektiva och alltså energisnålare fram till år 2000, men de senaste fem åren har vi börjat slösa mer och effektiviteten har sjunkit med tio procent till rekordlåga nivåer.

– Här är det då en förändring som är nästan två procent om året i försämrad effektivitet. Jämför man med andra områden, i industrin eller i samhället, så är det en otrolig försämring i effektivitet, säger miljöpartiets språkrör Peter Eriksson.

Godstransporter största problemet
Framförallt är det godstransporter på vägarna som blivit mer energikrävande. Oberoende experter som Ekot har talat med säger att en förklaring kan vara att lastbilar och långtradare lastar mindre.

Kunderna har större krav på snabbare transporter, även om de blir lite dyrare och därför körs bilarna utan att vara fullastade.

Att lastbilarnas andel av den totala godstrafiken ökar och godstågen minskar, spelar också in. När det gäller transporter av personer verkar utvecklingen vara delvis den omvända.

Det går åt mindre energi för varje person som transporteras, men mycket mer kan enligt miljöpartiet göras för personbilars bränsleåtgång.

Söker mer debatt
Peter Eriksson vill nu att frågan om transporteffektivitet debatteras mer.

– När vi lyfter fram den här studien är det framförallt för att visa att detta borde uppmärksammas i mycket större utsträckning. Hur kommer det sig att vi anser att vi har råd att vara så fruktansvärt ineffektiva på det här området medan vi inom nästan alla andra områden anser att det är självklart att samhället ska bli mer effektivt, säger Peter Eriksson.

Effektiviteten har minskat under den tid ni har samarbetat med regeringen. Vilket ansvar har ni?

– Det är naturligtvis så att vi gärna skulle ha velat göra mycket mer för att förändra transportsystemet men det vi har lyckats med hittills har inte slagit igenom fullt ut. Det är framförallt när det gäller kollektiva transporter som vi har fått igenom stora förändringar, men på godssidan har vi inte gjort så mycket.

– Frågan är väl om vi måste införa någon form av kilometerskatt för godstransporter så att företagen i större utsträckning känner incitamenten för att använda effektivare system, säger miljöpartiets språkrör Peter Eriksson.

Edvard Unsgaard
edvard.unsgaard@sr.se