Grönt vatten stängde Tollarpsbad

Tollarpsbadet stängdes idag eftersom vattnet har blivit grumligt och grönfärgat.
Enligt badmästaren är det ingen fara att bada i vattnet, men grumligheten gör att man inte ser ner till botten och därför vågar badet, av säkerhetsskäl, inte hålla öppet. Än vet man inte vad problemet beror på men prover har tagits under dagen och tekniker har tillsatt kemikalier. Tollarpsbadet hade problem med grönfärgat vatten även förra året. Då berodde det på havsalger. Men enligt teknikern är det något annat i år.