Äldreboende passiviserar

Äldreboendet Folkungagården i Nyköping kritiseras av nära anhöriga till boende. Charlotte Kronlund har haft sin pappa boende på Folkungagården i tre år och har under den tiden sett honom bli sämre.
När pappan kom dit kunde han gå och i början gavs en viss fysisk träning men den avstannade snart, säger Charlotte Kronlund. Nu är pappan sittande i rullstol. Han kommer sällan ut och någon stimulans finns inte överhuvudtaget enligt Charlotte Kronlund. Hon är noga med att inte, som hon säger, kasta någon skugga över personalen men Kronlund menar att dom är underbemannade och inte räcker till. Gudrun Engquist, vice orförande i Äldre- och handikappnämnden i Nyköping, menar att en utredning nyligen gjorts kring vårdsituationen i kommunen.