Landstinget fortsätter med digitala journaler

Det blir en fortsättning av digitaliseringen av patientjournaler inom landstinget trots allvarliga fel i datorsystemet där det bland annat händer att personuppgifter hamnar i fel journal. Felen har förekommit på andra håll i landet men Kalmar läns landstings IT-strateg Peter Alvinsson tror att felen kan rätta till sig och säger att de fortsätter arbeta i systemet.

De landsting som förutom Kalmar läns landsting upphandlat systemet Cosmic är Kronoberg, Värmland, Uppsala, Västmanland, Jönköping och Östergötland, men det är bara i Kronoberg och Uppsala de har använt det digitala systemet i större utsträckning. De kan vittna om liknande fel där med att det är långsamt och trögt att arbeta i och att patientuppgifter ibland hamnar i fel journal.

Tillsvidare har utbyggnaden av att göra patientjournaler digitala avstannat i länet. På onsdagen var det meningen att barnklinikerna skulle hakat på efter att de psykiatriska klinikerna använt systemet i två månader, men personalen har mått dåligt av den stress som felen fört med sig och nu väntar man med att sprida Cosmic till fler avdelningar till i augusti och försöker under tiden ge bättre förutsättningar till att det ska fungera.

Peter Alvinsson säger till P4 Kalmar att han hoppas på en uppgradering av systemet som är mer felfri, och efter sommaren fortsätter utbyggnaden till andra verksamheter inom landstinget. I mitten av nästa år ska hela landstinget använda sig av digitala patientjournaler.