Äldre drabbas av dubbel hyra

Mer än 500 åldringar i Uppsala tvingas att betala en extra hyra när kommunen övergår till förskottsbetalning vid sina äldreboenden.

Enligt Upsala Nya Tidning är övergången en del av en omstrukturering som just nu görs inom äldreomsorgen för att skapa rättvisa hyresförhållanden. De som berörs av förändringen är de som tidigare betalt sin hyra i efterskott och nu måste lägga ut en dubbel månadshyra för att komma ikapp.