Tre områden i Kattegatt lämpliga för vindkraft

Tre havsområden i Kattegatt pekas nu ut som lämpliga för att bygga vindkraftverk.

Det är Naturvårdsverket som nu säger att tre områden i Kattegatt bör vara möjliga för vindkraft. Det är Stora Middelgrund, Röde bank och Morups bank.

I flera år har forskarna andra undersökt hur det ser ut på ett tjugotal grundområden utmed de svenska kusterna. Det är deras resultat som nu leder fram till den här slutsatsen.

När det gäller Stora Middelgrund så vill Skåneföretaget Universal Offshore bygga ett hundratal vindkraftverk där.

Å andra sidan ville Naturvårdsverket så sent som i vintras skydda det här området som Natura 2000-område, vilket i och för sig inte måste betyda tvärstopp för vindkraft i hela området.

Det här nya förslaget handlar om en balansgång förklarar naturvårdsverket, å ena sidan behövs all miljövänlig energi som går att få ut, å andra sidan vill man samtidigt vara rädd om de värdefulla utsjöbankarna.

Visst finns det värdefullt biologiskt liv på de områden som nu pekas ut som tänkbara, men de är ändå inte riktigt lika känsliga som andra.

De allra mest värdefulla grundområdena vill Naturvårdsverket skydda helt från exploatering. Däribland Lilla Middelgrund och Fladen. Båda är redan Natura 2000-områden, och på Fladen har ju regeringen sagt nej till Göteborg Energis stora vindkraftpark.