Novellen - Kyrkogårdsvägen av Thomas Mann

P1 fredag 19 maj kl 11.35, samt 21/5 kl 13.35

I serien Nobeller har turen kommit till Thomas Mann som fick Nobelpriset 1929 för… ”förnämligast för hans stora roman ’Buddenbrooks’, vilken under årens lopp vunnit alltmer stadgat erkännande som ett av den samtida litteraturens klassiska verk”.

Claes Månsson läser Kyrkogårdsvägen i en inspelning av Radioteaterns Ludvig Josephson.