Minskad risk för fågelinfluensa i Värmland

Risken för fågelinfluena har minskat i Värmland enligt Jordbruksverket, och nu införs lättnader för dem som har fjäderfän i så kallade hobbybesättningar.

Fåglarna får släppas fritt, men måste fortfarande få mat och vatten inomhus eller under tak. Bruksfjäderfä i större besättningar ska fortfarande hållas inne om det är möjligt.

Men beredskapen måste hållas hög så att man med kort varsel kan ta in fåglarna.