Nytt förslag om fordonsteknisk utbildning

Förespråkarna för en fordonsteknikutbildning på Mittuniversitetet ger inte upp. Frågan diskuterades idag på Mittuniversitetets styrelsemöte. Det som händer här näst är att teknikinstitutionen ska lämna ett förslag om samarbete med Luleå tekniska högskola.

Förslaget behandlas sedan av fakultetsnämnden den 30 maj. Om det då blir klartecken, går frågan vidare till universitetsstyrelsen som fattar beslut i oktober.