"Ett overkligt och jobbigt dygn"

Det var inte fågelinfluensa som drabbat hönsen på en gård i Orsa. Beskedet kom idag från statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala . Proverna visade också att hönsen inte heller var smittade av den fruktade Newcastlesjukan, som kan slå ut hela fjärdefäbesättningar.

– Det har varit en overklig tid, säger hönsägaren Anita Bredesen.
Hon blev misstänksam då ett par av hönorna blev sjuka och visade symptom på att de kunde vara smittade av det virus som orsakar fågelinfluensa.
– Jag läste skrifter som beskriver symptomen och tyckte att det stämde på fågelinfluensa, berättar Anita Bredesen.
– Allt verkade så overligt och det senaste dygnet har varit väldigt jobbigt. Men nu ska alla lappar om att gården är i karantän bort, säger en lättad Anita Bredesen, och river bort en av lapparna från grinden.