Skador på flera kyrkor måste åtgärdas

Torntrappan i Lärbro kyrka är fortfarande avstängd efter att man upptäckt sättningar där. I februari berättade Radio Gotland om flera kyrkor på ön som drabbats av bland annat sprickor och mögel.

Värst drabbad är alltså Lärbro kyrka. Just nu görs mätningar där, men först efter sommaren det går det att säga hur problemen ska lösas.

I Alva kyrka har ett fläktsystem installerats för att få bort möglet.

En spricka i Källunge kyrka går att hålla i schack till dess att en omfattande restaurering kommer att göras om ett par år.