Stora brandrisker med engångsgrillar

Engångsgrillar kan innebära risker både för bränder och förgiftningar.
Den senaste veckan har räddningstjänster i Västra Götaland fått rycka ut på ett flertal bränder som orsakats engångsgrillar, senast natten mot lördagen då räddningstjänsten släckte en brand i ett soprum i Skövde.
I de flesta fall är det oaktsamhet eller oförstånd vid användningen som orsakar bränderna.

Den främsta orsaken är att de slängs innan grillkolen är helt släckt och avsvalnad, något som kan ta mer än ett dygn.

Så länge kolen glöder utvecklas dessutom kolmonoxid som är en mycket giftig gas utan färg, lukt och smak.  

Det är den som tänt på grillen som är ansvarig för att den blir ordentligt släckt och tillräckligt kall innan den slängs.

I Skövdefallet innebär detta att en person nu är misstänk för allmänfarlig vårdslöshet.

För att släcka grillkolen är det enklast att lägga den i ett plåtkärl och hälla på vatten.