Planer på gruvbrytning oroar LRF

Lantbrukarnas riksförbund, LRF är oroliga för att eventuell gruvbrytning i Östergötland kan leda till att stora ytor jordbruksmark förstörs. (SR Östergötland)