Här sätts de nya smarta kamerorna upp

De ger resultat. Det är därför de sätt upp - trafiksäkerhetskamerorna. Och nu påbörjas arbetet här i länet med att ersätta gamla vägkameror med nya smarta kameror. Det handlar om att bilister ska få respekt för kamerorna och sänka hastigheten.

Det kommer sättas upp 22 stycken trafiksäkerhetskameror längs vägarna här i länet. På E4:n mellan Iggesund och Hudiksvall finns redan idag 6 kameror som ska bytas ut. Riksväg 50 mellan Bollnäs och Söderhamn har i dag 6 kameror, men där kommer de att förtätas och utökas till totalt 10 stycken. Längs väg 67 strax söder om Valbo finns i dag 2 kameror som ska ersättas med den nya tekniken. Och på riksväg 45 i Hälsingland kommer 2 till 4 nya kameror att sättas upp.

Kamerorna sätts upp för att det ger resultat. Sveriges första kamerasträcka etablerades på den olycksdrabbade E4:n mellan Iggesund och Hudiksvall 1999. Och statistik från vägverket visar att 5 år före etableringen hade 14 dödats eller blivit svårt skadade längs sträckan. Och fem år efter hade den siffran minskat till 2.