Handels vill återinföra deltidspension

Fackförbundet Handels vill återinföra möjligheten till deltidspension, som en temporär arbetsmarknadsåtgärd med början nästa år. Förslaget bygger på att företagen samtidigt heltidsanställer en person i åldern 18-24 år.

Enligt Handels ordförande Lars-Anders Häggström skulle fördelarna vara att äldre kan trappa ner sitt arbete, medan upp mot 55 000 arbetslösa ungdomar skulle kunna få jobb.