Nej till nya Karlsöregler

Lilla Karlsö bör inte bli mer lättillgängligt för besökare! Det säger Svenska Naturskyddsföreningen i sitt svar på länsstyrelsens förslag om nya reservatsregler, som tillkommit efter kraftig kritik mot de nuvarande reglerna från boende längs den gotländska kusten.
Det förslag som länsstyrelsen laggt fram innebär att besökare ska ha möjlighet att gå i land under hela året, bara det anmäls till tillsynsmannen eller i en brevlåda på plats. Mellan september och januari ska man kunna röra sig fritt över ett begränsat område. Enligt länsstyrelsen ska detta inte påverka naturvården i reservatet negativt. Men Klas Hjelm, ordförande i Naturskyddsföreningen tror att länsstyrelsens förslag kan leda till mer okontrollerade störningar av djur- och naturlivet som reservatet är till för att skydda. Länsstyrelsen ska fatta beslut på fredag och om förslaget fullföljs, hotar Naturskyddsföreningen att överklaga till regeringen, vilket skedde för ett tiotal år sedan, då regeringen biföll överklagandet, säger Klas Hjelm.