Krav på åtgärder mot mobbning i skolan

Var tolfte 11-åring upplever att de är mobbade i skolan. Det visar en undersökning som Arbetsmiljöverket har gjort, och nu kräver Arbetsmiljöverket att skolorna blir bättre på att fånga upp de barn som mår dåligt.

- Ja, det förekommer att barn här retas, säger Jennifer Ivarsson och Demir Dzemailovski som går i femman på Lammhultsskolan.

1 600 barn ingår i enkätundersökningen som Arbetsmiljöverket har gjort. Och åtta procent upplever att de mobbas i skolan. Det skulle innebära att 9 000 av alla 11-åringar i Sverige känner sig mobbade.

Nästan två av tio elever uppger också att de någon gång känt sig hotade av en skolkamrat och var fjärde elev mår dåligt för att de känner sig ensamma i skolan.

Arbetsmiljöverket konstaterar också att skolhälsovården har bristande resurser. Bara 13 procent av 11-åringarna säger att de har tillgång till skolsköterska varje dag.

Och det är något som Arbetsmiljöverket ser allvarligt på. De menar att vi inte får glömma att arbetsmiljölagstiftningen även omfattar skolbarn och att det på varje skola måste finnas en organisation som fångar upp de som mår dåligt.

- Det är kommunen eller styrelsen för fristående skolor som måste ta ansvar för att det bedrivs ett arbetsmiljöarbete på skolorna, menar Kenth Pettersson, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

- Jag håller med om att både vi och kommunen måste ta ett stort ansvar för de här eleverna och kanske kan det behövas fler lärare och skolsköterskor eller kuratorer, säger Stefan Gustavsson som är rektor på Lammhultsskolan.

- Jag tror lärarna måste synas mer på rasterna, mycket pågår bakom deras rygg, säger Jennifer Ivarsson som går i femman på Lammhultsskolan.