Akuten på MAS förnyas

Det ska bli slut på de långa väntetiderna och överbeläggningen på akuten på Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Akuten och infektionskliniken föreslås byggas om och till.

Redan nu införs ett nytt arbetssätt som innebär att akuten från och med nästa vår får fast anställda akutläkare.

– Det blir en förbättring av vården. Bland annat kommer läkarna att arbeta med övrig personal. Som det är idag är det flera hundra läkare som har sin arbetsplats på akutkliniken ibland. Nu blir vi som en vanlig stor klinik med 25 till 50 läkare på lång sikt, säger Sylva Resch, chef för akutområdet på MAS.

Akutläkarna, som är en helt ny läkarspecialitet i Sverige, ska bidra till att förbättra situationen på MAS-akuten. Dessutom får akuten tillgång till 21 nya vårdplatser till hösten.

Stor vikt läggs också vid att patienterna ska hamna på rätt vårdnivå. Redan vid ingången till akuten ska patienterna mötas av specialistsjuksköterskor som gör en bedömning av vårdbehovet.

I juni ska politikerna i Region Skåne ta ställning till den nya kombinerade byggnaden för akut och infektionsklinik som dimensionerats för det allt större antalet patienter, som förra året uppgick till totalt 120 000 patienter på akut- och jourläkarcentralen.

Förslaget innebär att barnakuten flyttas till samma hus och att jourläkarcentralen hamnar där också.  Går förslaget igenom ska bygget kosta omkring 810 miljoner kronor och vara klart 2011. 

– Jag tycker att det är en bra helhetslösning och kan inte se att någon skulle kunna ha något emot den, säger Ingrid Lennerwald (s) från hälso- och sjukvårdsnämnden.