Regionmajoritet vill satsa på mammografi

Mammografin i Västra Götalandsregionen byggs ut.

Senast inom två år sänks åldergränsen för bröströntgen från 45 till 40 år. Det lovar den politiska majoriteten i sitt budgetförslag.

I Västra Götaland kallas alla kvinnor mellan 45 och 69 år till regelbunden mammografiundersökningar. Nu sänks den nedre åldersgränsen.

Men socialstyrelsen rekommenderar mammografi för kvinnor mellan 40 och 74 år. En rekommendation som från nästa år blir riktlinjer som inte är tvingande men ändå skall ses som mer förpliktigande.